Turkish English

WEB SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ... Çok Kısa Bir Sürede Reklam Sektörümüzün FASON KUTU HARF İmalatları Alanında Müşterilerimize Sunduğumuz 90'ı Aşkın Kutu Harf Modellerimiz ile Sektörde Birazda Olsa Fark Yarattığımızı, Katıldığımız Sign İSTANBUL 2018/2019/2020/2021/2022 ve Fespa Eurasia 2018/2019/2021/2020 Fuarlarında Memnuniyetle Karşıladık. İşimize Olan Sevgi ve Saygımızı Tüm KUTU HARF Modellerimizi İlk Adımda Bir Fikir Olarak Tasarlayıp, Model İsimlerine, Özellik ve Detaylarına, Levha Kesip, Büküp Üretimi ve Montajına, Profesyonel Fotoğraf Çekimlerine, Yanı Sıra Video Çekimleri ve Kurgu, Montajına Kadar AKARSU REKLAM Ekibimiz İle Sektörde Bir İlk'e İmza Atmış Olmanın Haklı Gurunu Yaşıyoruz. Türkiye'nin 81 İline ve Almanya, Fıransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, Kosova, Makedonya, Azerbaycan Gibi 17'yi Aşkın Ülkelere İhracat Yaparak FASON KUTU HARF Üretimlerimizi Sandık Paketleme İle Gönderiyoruz. AKARSU REKLAM Olarak Açık Hava Reklam Sektöründe 29 yılı aşkın bir süredir insan’a ve işimize verdiğimiz değer, ilk gün ki heyecanla devam etmektedir. "

Akarsu Reklam / Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN AMACI
MADDE 1 - Sözleşmenin amacı,

Bir tarafta , Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1016 Sk. No:14 / 500 Evler / G.O.PAŞA / İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim (Akarsu Reklam San. ve Dış Tic. Ltd. Şti)’ (Bundan sonra Akarsu Reklam olarak anılacaktır.) nin sahibi olduğu ve müştereken tek yetkili olarak hizmet sağladığı www.akarsureklam.com WEB PORTALI ( Bu sözleşmede bundan böyle WEB PORTALI olarak anılacaktır.) diğer tarafta bu WEB PORTALI’na çevrimiçi ortamdan erişen gerçek ve/veya tüzel kişi/kişiler (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında, WEB PORTALI’nın (www.akarsureklam.com) veri tabanlarının kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktadır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
MADDE 2 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR TAAHHÜT

A- Akarsu Reklam ,6698 sayılı “KVKK-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve Avrupa Parlamentosu tarafından 14 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen AB “Genel Veri Koruma Tüzüğü” (General Data Protection Regulation–GDPR) kapsamında Akarsu Reklam tarafından oluşturulan Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Politika gereği; Websiteleri,portallar, mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, işitsel, elektronik veya yazılı olarak elde ettiği tüm kişisel verileri yasalara uygun şekilde koruyacağını taahhüt eder. Bu hususa dair taahhüt metninde (ki taahhüt metni WEB PORTALINDA mevcuttur.) yazılı tüm hususlar işbu sözleşme tarafları için de aynen geçerlidir.
B- WEB PORTALI üyelik sistemi ile faaliyet gösteren bölüm ve içerikleri için hiçbir koşul altında bir ücret talep etmez. Portal içerikleriyle oluşturulan bülten üyelikleri ücretsizdir. Bülten üyeliği size; düzenli olarak WEB PORTALI’na dair haberlerin, duyuruların ve her türlü metinsel ve görsel içerikli e-postanın ulaşmasını sağlar.
Üyelik sistemi WEB PORTALI’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Akarsu Reklam gerekli gördüğü durumlarda hizmetlerini, WEB PORTALI içeriklerini, avantaj ve haklarını değiştirme hakkını saklı tutar. Akarsu Reklam ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerini daha sonra kısmen veya tamamen hizmet içi 'Açık' ve hizmet dışı 'Kapalı' olarak güncelleme hakkını şimdilik saklı tutar.
C- Akarsu Reklam ve WEB PORTALI kendisinin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığı; kesintiye uğrayan servisler ve sistemsel arızalardan sorumlu tutulamaz. Akarsu Reklam gerçeğe aykırı olduğunu tespit ettiği veya yasalara aykırılığını tespit ettiği içeriği WEB PORTALINDAN derhal kaldırma veya site üyeliğini sonlandırma ,üyelere sağlanan haklardan sona erdirdiği üyeliğe dair tüm hakları ortadan kaldırma hakkına sahiptir.
D- KULLANICI, WEB PORTALI’nın indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, kötü niyetli yazılımlardan, dolandırıcılık teşebbüsü ihtiva eden dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kod, yazılım veya materyallerinden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı yazılım,kod veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar, kodlar veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB PORTALI sorumlu değildir.
E- Kullanıcı, WEB PORTALI’nın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. WEB PORTALI hakkında veya WEB PORTALI yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB PORTALI yoluyla, sağlanan servis, bilgi veya site içeriğinin ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
F- KULLANICI, WEB PORTALI kullanımı ile bağlantılı olarak; Yürürlükteki hiçbir yasayı, uluslararası sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini,yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme, istismar, suistimal veya taciz içeren, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, işbu WEB PORTALI’nın sahibi/sahipleri, görevleri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde WEB PORTALI’nı temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,WEB PORTALI içeriğine WEB PORTALI görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari ünvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB PORTALI içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, WEB PORTALI iletişim özelliklerini, WEB PORTALI kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını, izinsiz olan bir reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam zincir mektuplar, ticari amaçlı duyurular veya WEB PORTALI’nın izin verdikleri dışında başkaca herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik veya başkaca materyal yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini;
G-WEB PORTALI’nın, kullanıcılarının veya üçüncü şahısların fiillerinden veya www.akarsureklam.com portalı kullanımından kaynaklanan hukuki yaptırım veya cezai müeyyide doğurabilecek hiçbir zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

WEB PORTALININ SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3 -
A- WEB PORTALI, WEB PORTALI’nın kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB PORTALI üzerinden sağlanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB PORTALI veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B- KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kulanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
C- KULLANICI, WEB PORTALI’na erişimi ve WEB PORTALI’nı kullanımı nedeni ile bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp harcama zarar ve masraflardan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. WEB PORTALI, bir yargı merciinin kararı veya WEB PORTALI’nin bunu gerekli görmesi halinde, kullanıcının hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya WEB PORTALI bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
D- WEB PORTALI kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, WEB PORTALI çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KULLANICI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 4 -
KULLANICI , KULLANICI ile WEB PORTALI üzerinde bulunan veya WEB PORTALI yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu,satışı,kiralanması,bedelli veya bedelsiz kullandırılması ve eğer gerçekleşmişse bedellerinin ödenmesi,teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsilden dolayı ortaya çıkacak sorumluluğun kendi üzerinde olduğunu ,doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.WEB PORTALINDA sunulan tüm içerik, bu çerçevede sitelerde yer alan ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, ilüstrasyonlar, markalar ve sitelerin işleyiş sistemine ilişkin know-how üzerinde Akarsu Reklam’in münhasır fikri mülkiyet hakkı vardır. Akarsu Reklam’in açık izni olmaksızın bu içeriğin her türlü kullanımı yasaktır. Fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde Akarsu Reklam söz konusu izinsiz kullanıma ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai başvuruda bulunma hakkını saklı tutmaktadır. WEB PORTALI içeriğinde üçüncü kişiler veya üyeler tarafından yayınlanan her türlü tasarım, çizim, eskiz, fotoğraf, illüstrasyonlar, markalar vb. üzerinde üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları saklıdır. Söz konusu fikri mülkiyet hakları kapsamındaki unsurların herhangi birinin 3. kişilerce ve/veya üyeler tarafından tamamen veya kısmen izinsiz olarak kullanılması halinde WEB PORTALI ve Akarsu Reklam sorumluluk kabul etmez.

LİNKLER-BAĞLANTILAR

MADDE 5 -
KULLANICI, WEB PORTALI üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde WEB PORTALI’nin hiçbir kontrolü olmadığı için WEB PORTALI’nın linklerini gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ,WEB PORTALININ, 5651 sayılı Yasada tanımlı olan "yer sağlayıcı" olarak görev yaptığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Akarsu Reklam, WEB PORTALINDA kayıtlı firmalardan Akarsu Reklam’in temin ettiği bilgilerin ve firmalar tarafından kendileri ve 3. kişiler hakkında sağlanan bilgilerin (firma, marka, ürün, teknik bilgiler, ilave dokümanlar, resimleri, vs.) doğruluğu veya güncelliği hususunda hiçbir garanti vermez. Bu firmalar tarafından sağlanan içerik kapsamında KULLANICI’ların onayıyla toplanan bilgiler ile ilgili olarak Akarsu Reklam'ın VE WEB PORTALININ hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. WEB PORTALI ve Akarsu Reklam, portalda bulunan haberler ve yorumları yayın öncesinde denetleme ve yasalara, kişilik haklarına ve genel ahlaka aykırı haber ve yorumları, hakaret niteliğindeki haber ve yorumları, başkalarına ait kişisel bilgileri ve ticari sırları ifşa eden veya spam olarak nitelendirilebilecek gönderimleri yayınlamama veya yayınlandıktan sonra silme hakkını saklı tutar.
KULLANICI ayrıca WEB PORTALI’nın; Bağlantı kurulan herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olunduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

MADDE 6 -
Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MUHTELİF HÜKÜMLER

MADDE 7 -
A- WEB PORTALI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
B- KULLANICI, Taraflar arasındaki davranış biçimi , ticari uygulamalar veya örf ve adetler’in bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için (WEB PORTALI’nın sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla) haklı bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
C- İşbu kullanım koşulları sözleşmesi; akarsureklam.com portalında yer alan “üyelik sözleşmesi”nin de ayrılmaz ve değişmez bir parçası olup uyuşmazlık durumunda her iki sözleşme birlikte uygulanacaktır.
D- “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Taahhüt ve Politika” belgesi bu sözleşmenin ayrılmaz ve değişmez bir parçası olup uyuşmazlık halinde işbu metin sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

 2368,    09  Eyl  2020 ,   Gizlilik & Kullanım
ozgrust

Website: ozgurusta.com.tr

Akarsu Reklam Ailesi İle Birlikte Çalışmanın Mutluluğu İçerisindeyim. 16 Yılı Aşkın bir Süredir Açık Hava Reklamcılık Sektöründe, Tabela İmalatları ve Profesyonel Kutu Harf İmalatları Konularında En İyisi İçin Çalışıyoruz.  @ozgrust